Pressmeddelande 2012-03-23 14:45:00

GD tar kritik på allvar

GD tar kritik på allvar

Riksrevisionen har överlämnat sin första revisionsberättelse om Havs- och vattenmyndigheten. Enligt riksrevisionens uppfattning ger inte årsredovisningen en rättvisande bild av Havs- och vattenmyndighetens finansiella ställning efter myndighetens första sex månader. - Naturligtvis tar vi allvarligt på kritiken och förbättringsinsatser är i full gång, säger generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela artikeln GD tar kritik på allvar