Pressmeddelande 2012-03-22 15:35:00

Elva personer förlorar jobben

Elva personer förlorar jobben

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att säga upp elva personer på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen har uppstått i samband med att undersökningsfartyget Argos belades med nyttjandeförbud för drygt ett år sedan. Fyra av de 15 ombordanställda erbjuds att arbeta på ett mindre fartyg, undersökningsfartyget Mimer.

Läs hela artikeln Elva personer förlorar jobben