Pressmeddelande 2012-03-19 10:40:00

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger. Förslaget, som består av två delrapporter och förslag till föreskrifter, är led i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och skickas nu på remiss till ett 80-tal instanser.

Läs hela artikeln Dålig havsmiljö dyrt för samhället