Pressmeddelande 2012-03-15 15:00:00

Konferens om jordbrukets roll för vattnet

Konferens om jordbrukets roll för vattnet

Nästa vecka ordnar Havs- och vattenmyndigheten en konferens i Göteborg på temat ”Jordbruket och vattnet”.

- Utsläppen av kväve och fosfor från jordbruket kan reduceras betydligt, den stora frågan är hur det ska göras och vem som ska betala, säger Arne Joelsson, handläggare på HaV:s åtgärdsavdelning.

Medan industrier och reningsverk i dag anpassat sig till och lyder under allt strängare regler så släpar utvecklingen inom jordbruket efter. Enligt Naturvårdsverket står Jordbruket i dag för drygt 40 procent av utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön, Skagerack och Kattegatt.

-  Vi kan självklart aldrig nå ner till noll i utsläpp men det finns flera exempel på att det går att minska.  Något som vi vill lyfta fram på konferensen, säger Arne Joelsson.

På konferensen presenteras några projekt som de senaste åren fått bred uppslutning och väckt stort intresse både i Sverige och internationellt. Bland dessa finns ”Greppa Fosforn” som bedrivs i Halland, Östergötland och Västmanland. Ett annat är Svärtaåprojektet i Södermanland och ett tredje är projektet Tulltorpsån i Skåne.  I EU-projektet Aquarius tog ett 10-tal lantbrukare i södra Halland fram vattenplaner för sina gårdar.

- Vi vet vad som behöver göras. Den stora frågan är hur man kombinerar ett levande och lönsamt jordbruk som bedrivs rationellt med små utsläpp i vattnet. Går det att hitta åtgärder som är bra för företaget och för miljön? Här behövs en samverkan och dialog på lokal, regional och nationell nivå, säger Arne Joelsson.

Konferensen syftar till att lyfta upp det senaste inom forskning kring jordbruket och dess påverkan på vattenmiljön. Bland annat medverkar representanter från Naturvårdsverket, SMHI, SLU, Jordbruksverket och länsstyrelserna.

-  Vi vill få in synpunkter och idéer från alla som sysslar med vattenplanering i samhället och ha en samverkan med näringen forskningen och berörda myndigheter. I dag vet vi att det finns möjligheter att minska utsläppen men vet också att det medför  kostnader för den enskilde jordbrukaren. Frågan är hur vi går vidare , säger Arne Joelsson.

Konferensen tar också upp problematiken med klimatförändringar som påverkar utsläppen i våra vatten.

Totalt släpptes det år 2006 ut 58 300 ton kväve och 1 520 ton fosfor i Östersjön. Av dessa stod jordbruket för 24 300 respektive 620 ton.(Källa: Naturvårdsverket).

Konferensen pågår 20 – 21 mars och hålls på Scandic Crown i Göteborg. Media är välkomna att delta, kontakta Josefin Walldén, utredare, Hav- och vattenmyndighetens åtgärdsavdelning, tfn  010-698 60 82 eller josefin.wallden@havochvatten.se

Läs programmet

För mer information kontakta:

Kajsa Berggren, chef, Enheten för god vattenkvalitet, tfn  010-698 60 82, mobil 072-21396 80.

Relaterad information