Pressmeddelande 2012-03-15 15:00:00

Konferens om jordbrukets roll för vattnet

Konferens om jordbrukets roll för vattnet

Nästa vecka ordnar Havs- och vattenmyndigheten konferens i Göteborg på temat ”Jordbruket och vattnet”. - Utsläppen av kväve och fosfor från jordbruket kan reduceras betydligt, den stora frågan är hur det ska göras och vem som ska betala, säger Arne Joelsson, handläggare på HaV:s åtgärdsavdelning. Enligt Naturvårdsverket står Jordbruket i dag för drygt 40 procent av utsläppen av fosfor och kväve.

Läs hela artikeln Konferens om jordbrukets roll för vattnet