Pressmeddelande 2012-03-12 08:05:00

Drygt 150 miljoner kronor till friskare vatten

Drygt 150 miljoner kronor till friskare vatten

Hur mår Sveriges grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten? Den frågan hoppas Havs- och vattenmyndigheten få svar på och anslår nu drygt 150 miljoner kronor till länsstyrelsen, SMHI och SGU. - Målet är att få ett bra underlag för beslut om åtgärder som kan förbättra våra vattenmiljöer, säger Lennart Sorby, chef för vattenförvaltningsenheten.

Läs hela artikeln Drygt 150 miljoner kronor till friskare vatten