Pressmeddelande 2012-03-02 14:00:00

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Läs hela artikeln Insatser för hav och vatten behöver säkras