Pressmeddelande 2012-03-01 12:54:44

Förbud mot laxfiske med drivlinor

Förbud mot laxfiske med drivlinor

Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Östersjön. Anledningen är att årets kvot redan är så gott som uppfiskad. Beslutet är ett led i arbetet med att skydda den vilda laxstammen i Östersjön. Förbudet berör yrkesfiskare i södra Östersjön.

Läs hela artikeln Förbud mot laxfiske med drivlinor