Pressmeddelande 2012-02-27 08:15:00

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

Läs hela artikeln EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord