Pressmeddelande 2012-02-20 08:20:00

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön.

Forskningsresultat visar bland annat att det blivit vanligare att tånglaken drabbas av störningar i fortplantningen än vad som tidigare varit känt.

- Resultaten är mycket intressanta och kan komma till god nytta i arbetet med att begränsa miljögifters negativa inverkan på våra hav, säger Anna Jöborn, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, som är en av finansiärerna av forskningen. En av svårigheterna med miljöövervakningen är att veta vilka kemikalier som orsakar de skador man ser.

Det aktuella forskningsprojektet studerar hur tånglaken mår och hur deras fortplantning fungerar på olika platser i Östersjön. Meningen är att göra tånglaken till en modellorganism, ett slags termometer eller varningssignal för hur livet i havet påverkas av det moderna kemikaliesamhället.

Projektet samordnas av professor Lars Förlin på Göteborgs Universitet.

- En sådan här modellart är något som saknats hittills. Det gör att man snabbt ska kunna se när det händer något i miljön. Och det gör också att vi kan jämföra graden av kemisk påverkan på olika platser i Östersjön, säger Lars Förlin.  

Under arbetet har man bland annat upptäckt att det är vanligare att tånglaken drabbats av störningar i fortplantningen än vad man tidigare känt till. Det innebär till exempel att ynglen får missbildningar, att det kan bli en ojämn könsfördelning bland ynglen, och att hanar utvecklar äggceller.

Tånglaken är en liten fisk som lever i tångbältet nära botten i hela Östersjön. Den blir cirka 2-3 decimeter lång. En av de saker som gör den lämplig som modellart är att den föder levande ungar och kan studeras i hela fortplantningscykeln.

Balcofish heter forskningsprojektet, och det är en del av BONUS-programmet - EU:s forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön. Programmet är den största gemensamma forskningssatsningen i Östersjön hittills på hundra miljoner kronor mellan 2009 och 2016.

Havs- och vattenmyndigheten är med om att finansiera forskningen tillsammans med en rad andra forskningsfinansiärer runt Östersjön.

För mer information:

Anna Jöborn, chef kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 072-208 31 92

Lars Förlin, professor, Göteborgs universitet, tfn 031-786 36 76

Maud Larsen, kommunikationschef, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 070-8655 210

Relaterad information