Pressmeddelande 2012-02-14 10:53:00

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

- Det var slående hur få miljöanpassade produkter båtmässan i Göteborg kunde visa upp. Jag kommer ta initiativ till en diskussion med mässledningen om ett miljötorg nästa år, där utställare med miljövänliga produkter kan visa upp sina varor och tjänster, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten som för första gången visade upp sig på mässan.

Läs hela artikeln ”Båtbranschen måste ta miljöansvar”