Pressmeddelande 2012-02-13 08:15:00

Dricksvatten ska bli riksintresse

Dricksvatten ska bli riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bl a länsstyrelserna, för att starta ett arbete med att ta fram dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 personer med dricksvatten blivit klassad som riksintresse.

Läs hela artikeln Dricksvatten ska bli riksintresse