Pressmeddelande 2013-12-13 07:30:00

Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Hur ser den svenska miljöövervakningen av svenska sjöar och vattendrag ut? Vad behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten? Det är några av frågeställningarna i en ny HaV-rapport. - Den ger oss en värdefull bild av läget i svenska sjöar och vattendrag, en slags ögonblicksbild av tillståndet i ekosystemen, säger Ann-KarinThorén, utredare på HaV.

Läs hela artikeln Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag