Pressmeddelande 2012-02-06 07:45:00

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Läs hela artikeln Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust