Pressmeddelande 2012-02-03 11:40:00

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten