Pressmeddelande 2012-02-01 08:00:00

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

Antalet spolplattor för att tvätta båtbottnar har ökat kraftigt och Västsverige är bäst i klassen med en väntad flerdubbling på några år. Till stor del sker det tack vare statliga bidrag. Trots vissa nackdelar är spolplattor bättre för miljön än de flesta andra alternativ.

Läs hela artikeln Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst