Pressmeddelande 2012-01-23 16:35:00

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige.

-Detta är en konsekvens av rationaliseringar inom fisket, problem med lönsamhet och att vissa fiskbestånd blir allt mindre, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten. Vår förhoppning är att de insatser som den nya Havs- och vattenmyndigheten gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt.

När Havs- och vattenmyndigheten beslutar om yrkesfiskelicenser utgår man från de fiskekvoter som Sverige har tilldelats av EU. Vid varje nyetablering tas också nationell hänsyn, där myndigheten bedömer huruvida det finns ett biologiskt utrymme.

-Vi måste försäkra oss om att fiskebestånden tål mer fiske innan vi utfärdar licenserna. Allt fiske ska ske på ekologiskt hållbara villkor, säger Inger Dahlgren.

En uppföljning av yrkesfiskets utveckling sker varje år. För 2011 sker rapporteringen i HaV:s årsredovisning som publiceras i februari.

Kontakta: Inger Dahlgren, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten, tel: 010-698 60 20

Relaterad information