Pressmeddelande 2012-01-23 16:35:00

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela artikeln Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig