Pressmeddelande 2011-12-16 17:29:00

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Variationen i Östersjön överraskar forskare

Arter som lever i Östersjön uppvisar stora lokala variationer. Det visar en genetisk inventering av bland annat sill, gädda och sik som lever i havet. – Det här är viktig kunskap för att vi ska kunna förvalta de olika bestånden i Östersjön på bästa sätt i framtiden, säger professor Kerstin Johannesson, som samordnat det internationella projektet.

Läs hela artikeln Variationen i Östersjön överraskar forskare