Pressmeddelande 2011-11-21 10:00:00

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.

Läs hela artikeln Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald