Pressmeddelande 2011-11-18 10:01:00

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland. Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut. Avsikten är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Läs hela artikeln Stärkt skydd för den vilda laxen