Pressmeddelande 2011-11-15 12:27:00

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har för avsikt att skrota undersökningsfartyget Argos. Beslutet är planerat till slutet av november och riskerar att medföra uppsägningar av ombordanställda. Personalen informerades vid ett möte i Göteborg idag.

Läs hela artikeln Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos