Pressmeddelande 2011-11-03 11:40:03

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar EU-kommissionens förslag till flerårig plan för vild lax i Östersjön. Sverige föreslås få ett stort ansvar när miljön och fiskevården sätts i första rummet – bland annat kan varje älv få specifika mål och fångsttak.

Läs hela artikeln Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax