Pressmeddelande 2011-10-27 11:58:00

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Brister i lagen försvårar skydd av havet

Sex havsområden har skyddats, en ny rapport visar behoven av framtida fiskeregler och full fart med havsplaneringen. Det är exempel på hur Havs-och vattenmyndigheten jobbar för Natura 2000-områden. - Men det är bra att Greenpeace tar upp den här komplicerade frågan, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, angående att Greenpeace EU-anmäler regeringen för havsmiljöbrott.

Läs hela artikeln Brister i lagen försvårar skydd av havet