Pressmeddelande 2011-10-25 11:58:00

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.

Läs hela artikeln Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp