Pressmeddelande 2011-10-24 09:20:00

Forskningsmiljoner ger hopp för Östersjön

Forskningsmiljoner ger hopp för Östersjön

Den 24 oktober öppnar BONUS Forum 2011, en konferens arrangerad av EU:s forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön. 16 tvärvetenskapliga och multinationella forskningsprojekt ska rapportera sina resultat till beslutsfattare och andra intressenter. Svenska forskare leder eller deltar i ett flertal av projekten.

Läs hela artikeln Forskningsmiljoner ger hopp för Östersjön