Pressmeddelande 2013-10-29 16:20:04

Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket

Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket

EU och Norge har undertecknat ett avtal som ger svenska, danska och norska yrkesfiskare tillträde till varandras kustnära vatten. Avtalet gäller fiske in till fyra nautiska mil från respektive lands baslinje. - Det känns bra att vi, efter mer än tre års diskussioner och internationella överläggningar, är överens i denna viktiga fråga, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket