Pressmeddelande 2013-10-25 13:06:32

Internationellt avtal nått om marin geoengineering och havsgödning

Internationellt avtal nått om marin geoengineering och havsgödning

I förra veckan nåddes en internationell överenskommelse om reglering av marin geoengineering. Bakom beslutet står 43 länder i det så kallade Londonprotokollet som arbetar mot marin dumpning av avfall och miljöfarliga ämnen. - Regleringen omfattar i nuläget endast havsgödning men avsikten är att framtida tekniker ska kunna inkluderas, säger Niels Krabbe som representerade Sverige vid mötet.

Läs hela artikeln Internationellt avtal nått om marin geoengineering och havsgödning