Pressmeddelande 2011-10-10 08:17:00

Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik

Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik

Sätt miljön främst, så skapar det även förutsättningar för att lösa ekonomiska och sociala villkor på lång sikt. Det är en av Havs- och vattenmyndighetens åsikter om hur EU:s fiskeripolitik ska se ut 2013.

Läs hela artikeln Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik