Pressmeddelande 2011-09-19 10:21:41

Framtida havsplanering kan bidra till färre oljeutsläpp

Framtida havsplanering kan bidra till färre oljeutsläpp

- Regeringens föreslagna satsning på havsmiljön är mycket välkommen, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Att en del av pengarna öronmärks för havsplanering ser vi särskilt positivt på. Genom havsplanering kommer vi att kunna peka ut vilka delar av havet som ska användas för till exempel sjöfart, vindkraft eller naturreservat till havs.

Havs- och vattenmyndigheten öppnade den 1 juli i år och tog då över huvudansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket. En av myndighetens nya uppdrag gäller just havsplanering. Det innebär att sätta upp planer för hur havet ska användas och kan liknas vid den översiktsplanering som gäller på land.

- Intresset för att använda havsmiljön för till exempel vindkraftsanläggningar och sjöfartsleder ökar starkt. Vår uppgift blir att planera så att intressena inte krockar och att havets resurser används på ett sådant sätt att vi kan garantera en ekologiskt hållbar havsmiljö för framtiden. Förhoppningsvis bidrar havsplanerna till att oljeutsläpp, liknande det som drabbat Bohuslän under helgen, förekommer alltmer sällan, säger Björn Risinger.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Björn Risinger, generaldirektör, tfn 070-840 41 63
Kasper Holgers, pressansvarig, tfn 010-698 62 36

Relaterad information