Pressmeddelande 2011-09-08 16:00:00

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

Preliminära uppgifter från företagshälsovården visar att några av de som arbetat ombord på forskningsfartyget Argos har förändringar på lungorna. Enligt företagshälsovården kan det inte uteslutas att asbest har bidragit.

I vintras stängde Fiskeriverket fartyget Argos sedan det konstaterats att det fanns fri asbest ombord. 75 personer som arbetat ombord erbjöds att undersöka sina lungor och hittills har 45 personer genomgått undersökningen. Preliminära uppgifter visar att några personer har lungförändringar. Orsaken till förändringarna är inte klarlagd, men enligt företagshälsovården kan det inte uteslutas att asbest varit en bidragande orsak.

- Detta är väldigt tråkigt för de drabbade och vi förstår om människor är oroliga. Vi på Havs- och vattenmyndigheten, som har tagit över ansvaret för frågan från Fiskeriverket, tar situationen på största allvar. Vi väntar oss den fullständiga återrapporteringen från företagshälsovården i slutet av september och då gör vi en bedömning av hur vi bäst ska gå vidare, säger Anna Jöborn, chef för Havs- och vattenmyndighetens kunskapsavdelning.

Förundersökning startad
I februari i år beslutade Fiskeriverket att stänga arbetsplatsen och Argos ligger sedan dess vid kaj. Beslutet skedde efter samråd med Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Åklagarmyndigheten har startat en förundersökning för att klarlägga om något arbetsmiljöbrott har begåtts.

 

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Anna Jöborn, chef kunskapsavdelningen, tfn 010-698 60 06
Maud Larsen, kommunikationschef, tfn 010-698 60 24

Relaterad information