Pressmeddelande 2011-09-08 16:00:00

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

Preliminära uppgifter från företagshälsovården visar att några av de som arbetat ombord på forskningsfartyget Argos har förändringar på lungorna. Enligt företagshälsovården kan det inte uteslutas att asbest har bidragit.

Läs hela artikeln Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos