Pressmeddelande 2013-10-01 10:38:00

Regelförenkling på fiskets område

Regelförenkling på fiskets område

Havs- och vattenmyndigheten, HaV har fått i uppdrag av regeringen att genomföra regelförenkling på fiskets område.

Läs hela artikeln Regelförenkling på fiskets område