Pressmeddelande 2011-07-13 12:10:00

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

EU-kommissionen presenterar idag ett första förslag till ny fiskeripolitik. Det innehåller bland annat ett förbud mot att kasta fångad fisk överbord. En stor del av all fisk som idag fångas i EU:s vatten kommer aldrig i land. Om förslaget går igenom kommer fiskeflottan behöva rapportera all fisk man fångar, inte som idag, bara den mängd man levererar till hamn.

Läs hela artikeln Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik