Pressmeddelande 2011-07-03 15:59:00

HaV vill kartlägga torskmasken

HaV vill kartlägga torskmasken

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att initiera ett arbete tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt för att samla kunskapsläget kring förekomsten av torskmask. 

- Initiativet tas under kommande vecka och underlättas av den nya myndighetens uppdrag att ta ett samlat grepp över havs- och sötvattensmiljöer, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Statens veterinärmedicinska anstalt har tidigare, tillsammans med Naturvårdsverket, lämnat ett förslag till regeringen om ett program för övervakning av sjukdomar hos vilda djur.

Fiskeriverket, som lades ner i förra veckan, har framfört synpunkten att programmet även ska omfatta vild fisk. Förslaget ligger hos regeringen och behandlas i höst.

Relaterad information