Pressmeddelande 2011-07-03 15:59:00

HaV vill kartlägga torskmasken

HaV vill kartlägga torskmasken

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att initiera ett arbete tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt för att samla kunskapsläget kring förekomsten av torskmask.

Läs hela artikeln HaV vill kartlägga torskmasken