Pressmeddelande 2011-06-29 15:35:00

Starkt stöd för Havs- och vattenmyndighetens arbete

Starkt stöd för Havs- och vattenmyndighetens arbete

På onsdagen invigdes Havs- och vattenmyndigheten ombord på fartyget Ostindiefararen Götheborg. På plats överlämnade miljöminister Andreas Carlgren en rad löften från svenska organisationer.

Hundratals människor samlades när Havs- och vattenmyndigheten invigdes i Göteborg på onsdagen.

Andreas Carlgren överräckte ett USB-minne med löften från bland annat länsstyrelser och föreningar om vad de kan bidra med till den nya myndigheten. Till exempel lovar länsstyrelsen i Jönköping att ta fram en åtgärdsplan mot övergödningen och Söderköpings kommun att förbättra vattenkvaliteten lokalt.

- När Havs- och vattenmyndigheten startar följs det av starka förväntningar. Men alla löften visar att Havs- och vattenmyndigheten inte står ensam i sitt arbete, säger Andreas Carlgren.

Andreas Carlgren menar att myndigheten har ett tydligt mål att bidra till friskare hav. Regeringen kommer att följa arbetet nära.

- Jag har sett fram emot den här dagen. För att bidra till renare och friskare vatten behövs en stark myndighet, säger Andreas Carlgren.

Lovar krafttag
Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger menar att myndigheten ska göra avtryck genom sitt samlade ansvar för hav och vatten.

- Nu kavlar vi upp ärmarna. Vi har utmaningar med torskbeståndet i Kattegatt och algblomningen i Östersjön. Samtidigt vet vi att insatser kan göra skillnad. Torskbeståndet i Östersjön blir bättre och nedfall av försurande ämnen minskar, säger Björn Risinger.

Havs- och vattenmyndigheten startar den 1 juli.

Läs mer om myndigheten på hemsidan www.havochvatten.se

Relaterad information