Pressmeddelande 2011-06-27 11:54:00

Nya Havs- och vattenmyndigheten startar

Nya Havs- och vattenmyndigheten startar

Den 1 juli börjar den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, sitt arbete. Det innebär att alla stora havs- och vattenmiljöfrågor för första gången samlas under samma tak. Samtidigt läggs Fiskeriverket ned och Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) får ändrade uppgifter.

Läs hela artikeln Nya Havs- och vattenmyndigheten startar