Pressmeddelande 2013-03-01 13:56:14

Vattnets värde i fokus på HaV:s forum

Vattnets värde i fokus på HaV:s forum

Hur är miljötillståndet i EU:s vatten? Vem tar ansvar för övergödningen i Östersjön? Det är några frågeställningar vid Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg. - Vi har flera spännande talare, bland annat statssekreterare Anders Flanking, Anne Lyche Solheim från norska institutet för vattenforskning och framtidsanalytikern Troed Troedsson, säger Pia Ahnlund på Havs-och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Vattnets värde i fokus på HaV:s forum