Pressmeddelande 2013-02-11 18:36:00

Risinger får insyn i Kustbevakningen

Risinger får insyn i Kustbevakningen

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Björn Risinger, har utsetts av regeringen att sitta i Kustbevakningens insynsråd. Förordnandet gäller från 1 januari i år till och med 31 december 2014. - Det ska bli spännande att kunna följa Kustbevakningens verksamhet lite närmare, jag ser uppdraget som en del i mitt uppdrag som generaldirektör för HaV, säger Björn Risinger.

Läs hela artikeln Risinger får insyn i Kustbevakningen