Pressmeddelande 2013-01-17 09:52:00

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

16-17 april hålls Sveriges första ”Havs- och vattenforum” i Göteborg. Konferensen väntas locka drygt 400 deltagare och arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Målet är att samla de krafter som arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske, säger kommunikatör Pia Ahnlund.

Läs hela artikeln HaV startar forum för bättre vattenmiljö