Pressmeddelande 2012-10-03 15:15:00

HaV får Guldtaggen för spårning av fisk

HaV får Guldtaggen för spårning av fisk

Havs- och vattenmyndigheten får Guldtaggen för sitt arbete med att kunna spåra fiskens väg från hav till butik.

- Det är jätteroligt att juryn valt oss. Inte minst med tanke på att det är personer som verkligen kan något om den här tekniken och hur den kan fungera. Det visar att det finns trovärdighet i vårt projekt, säger Mårten Gustafsson, handläggare på enheten för fiskekontroll på HaV.

Priset Guldtaggen delas varje år ut av branschorganisationen och intresseföreningen RFID Nordic.

Mårten Gustafsson är en av dem som utvecklat HaV:s idé att använda sig av RFID-teknik (Radio Frequency Identification) för spårning av fisk och skaldjur. Nyligen ansökte HaV om cirka 26 miljoner kronor av EU för att kunna utveckla projektet.

2009 antog EU en ny kontrollförordning för den europeiska fiskeindustrin. Den innehåller bland annat krav på att fisk som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras i varje led. Syftet är att minska risken för illegalt fiske och därmed stärka fiskebestånden i Europas hav. Från och med 1 januari 2013 ska torsk, kummel och ål, vara spårbara och från och med 2015 gäller kravet i stort sett all fisk och skaldjur.

HaV ansvarar för att Sverige inte överskrider tilldelade fiskekvoter och kontrollerar att yrkesfiskarna följer de regelverk som finns på fiskets område, bland annat genom kontroller av den fisk som landas i hamnar.

Utgångspunkten för HaV har varit att hitta en modell för spårning som både uppfyller lagkraven, gagnar svensk fiskeindustri och möter nya krav från konsumenter. Dessutom ska tekniken fungera i den kalla och fuktiga miljö som fisken hanteras i.

- Med dagens system kan vi inte på ett enkelt och snabbt sätt följa fiskens väg efter den första försäljningen fram till slutkonsumenten, säger Mårten Gustafsson.

I stället vill HaV användsa sig av RFID-tekniken för att märka upp fisklådor. Där används radiovågor för att överföra information med hjälp av en elektronisk etikett, en så kallad tagg, och en läsare med antenn. RFID-tekniken används exempelvis i biltullar, busskort, betalstationer, pass och stöldskydd i butiker.

- En RFID-läsare kan läsa av många olika taggar samtidigt, systemet fungerar även om det inte är fri sikt mellan läsare och tagg och taggar kan läsas av på avstånd och i hastighet, exempelvis en truck med fisklådor som körs in på en fiskeauktion, säger Mårten Gustafsson.

Guldtaggen delas ut till företag och organisationer som under det gångna året gjort den mest framgångsrika och lönsamma investeringen med hjälp av RFID-taggar. Priset har tidigare delats ut till bland annat Trafikverket och gruvbolaget LKAB.

Nominerade i år var SSAB- spårbarhet i extrmt ruffa miljöer, Police Management Systems - Säkerhetslösningar, Tristan - Winecellar Management, FAD  -  Fostering of Art and Design, TechPay - mobil lösning för visering av resekort och Havs- och Vattenmyndigheten - RFID implementation in the complete Swedish fish industry

Priset delades ut i dag, 3 oktober, vid en ceremoni på RFID Nordic Networking Seminar i Stockholm.

Här kan du läsa mer om HaV:s projekt om spårning av fisk och skaldjur

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Mårten Gustafsson, handläggare, enheten för fiskekontroll, tfn 010-698 61 92, e-post marten.gustafsson@havochvatten.se

Relaterad information