Pressmeddelande 2012-09-27 11:06:00

Så påverkar skräp och turism havsmiljön

Så påverkar skräp och turism havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu tre rapporter som ingår i arbetet med att nå god miljöstatus i haven 2020. - En av rapporterna belyser vilken påverkan marin turism har på miljön, en annan vilka effekter marint skräp har på människa och miljö och den tredje är ett försök att ta fram en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige, säger utredaren Mats Ivarsson.

Läs hela artikeln Så påverkar skräp och turism havsmiljön