Pressmeddelande 2012-09-18 14:50:56

Björn Risinger invigde VA-mässan

Björn Risinger invigde VA-mässan

VA-mässan i Göteborg är i gång. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger invigde mässan i dag, 18 september.

Han påpekade bland annat vikten av att slå vakt om svenska vattendrag som är en tillgång och vikten av att arbeta med de enskilda avlopp som släpper ut mycket fosfor.

- Vårt behov av vatten har ökat med vårt välstånd och det kommer att öka i framtiden. Det ändrade klimatet sätter ökad press på VA-investeringarna. Det kan gälla uppdatering/utbyte av stamnät, ny rörstandard, men också säkring av reningsverk och vattenverk, sa Björn Risinger och fortsatte:

- Det är heller ingen tvekan att vi måste öka tempot för att åtgärda de små avloppen. 10 procent av fosforbelastningen till Östersjön och Västerhavet kommer från de enskilda avloppen.

Under invigningen medverkade också Marta Ahlqvist-Juhlén, ordförande i Föreningen Vatten, som representant för VA-mässans ägare Föreningen Vatten, Varim och Svenskt Vatten.

VA-mässan pågår 18-20 september på Svenska Mässan i Göteborg.
- Intresset är rekordstort och volymmålet är redan nått. Nu ska vi se till att mässan, tillhörande konferensprogram och övriga aktiviteter lyfter in dessa angelägna samhällsfrågor mitt i den politiska dagsdebatten, säger Anki Fagerström som är projektledare för VA-mässan i ett pressmeddelande.


VVS-Fabrikanterna storsatsar på VA-mässan och inte minst deras egen konferenspunkt tar upp VA-sektorns betydelse för miljö- och klimatstatus. Björn Risinger, generaldirektör för nya Havs- och vattenmyndigheten kommer till konferensen och presenterar myndighetens relation till VA-frågorna.

Här kan du läsa mer om VA-mässan

Relaterad information