Pressmeddelande 2012-08-24 10:22:00

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Världens vattenexperter möts i Stockholm

På söndag inleds World Water Week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor. Från Havs- och vattenmyndigheten deltar Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, och Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor. - Övergödningen av Östersjön är viktig fråga på konferensen och en priororetad fråga för HaV, säger Thomas Johansson.

Läs hela artikeln Världens vattenexperter möts i Stockholm