Nyhet 2021-06-01 08:22:11

Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk

Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk

HaV och Jordbruksverket överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt.

Läs hela artikeln Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk