Nyhet 2021-03-30 11:44:33

Miljonstöd för renare hav– förlorade fiskeredskap ska samlas in

Miljonstöd för renare hav– förlorade fiskeredskap ska samlas in

Nu kan yrkesfiskare och andra intressenter söka ekonomiskt stöd för att samla in förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn, i havet. Genom Jordbruksverkets havs- och fiskeriprogram och HaV:s havs- och vattenmiljöanslag finns totalt tio miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. HaV bidrar med tre miljoner.

Läs hela artikeln Miljonstöd för renare hav– förlorade fiskeredskap ska samlas in