Nyhet 2021-02-09 08:34:50

Myndigheter vill minska risken att kulturlämningar i havet skadas

Myndigheter vill minska risken att kulturlämningar i havet skadas

Fisket i svenska havsområden med bottentrålar och garn riskerar att skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Det uppmärksammas i en gemensam utredning från Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). De båda myndigheterna planerar nu att, tillsammans med museer och länsstyrelser, ta fram en vägledning som ska minska riskerna.

Läs hela artikeln Myndigheter vill minska risken att kulturlämningar i havet skadas