Pressmeddelande 2012-05-22 17:58:06

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Havs- och vattenmyndigheten beslutade idag om nya bestämmelser för kustfisket efter lax i Östersjön. Beslutet är helt i linje med det förslag till ändrade föreskrifter som skickades på remiss i april i år. Syftet med förslaget var att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.

Läs hela artikeln Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten