Nyhet 2020-07-06 09:00:00

​Gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk

​Gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket arbetar för närvarande med att ta fram en ny gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Arbetet sker i nära dialog med fiskets och vattenbrukets intressenter och har nu resulterat i ett första förslag till strategi.

Läs hela artikeln ​Gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk